Cine ești (suntem)

Adresa sitului web este: https://mikazen.ro.

Suntem incantati de interesul acordat pentru serviciile si produsele oferite de MikaZen. Protectia datelor este o prioritate deosebit de importanta pentru gestionarea activitatii noastre.

1. DEFINITII:

Declaratia privind protectia datelor in cadrul MikaZen.ro se bazeaza pe termenii utilizati de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR). Declaratia noastra privind protectia datelor trebuie sa fie lizibila si usor de inteles pentru publicul larg, precum si pentru cursantii  noastri> Pentru a asigura acest lucru, am dori sa explicam mai intai terminologia utilizata.

In aceaste documente folosim, intre altele, urmatorii termeni:

Date cu caracter personal: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („Persoana vizata”). O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Persoana vizata: Vizitator sau cursant denumit

Operator: persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana imputernicita de operator: persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

Prelucrare: orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Restrictionarea prelucrarii: marcarea datelor cu caracter personal stocate in scopul limitarii procesarii acestora in viitor.

Creare de profiluri: orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanta la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva sau deplasarile acesteia.

Pseudonimizarea: prelucrarea datelor cu caracter personal astfel incat datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fara utilizarea unor informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie pastrate separat si sa faca obiectul unor masuri tehnice si organizatorice care sa asigure ca datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Controlor sau controlor responsabil de prelucrare: persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singura sau impreuna cu altii, determina scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; in cazul in care scopurile si mijloacele unei asemenea prelucrari sunt stabilite de legislatia Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevazute de legislatia Uniunii sau de statul membru.

Destinatar/procesor: persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism catre care sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta.

Beneficiarul: persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism, caruia i se dezvaluie datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o terta parte. Cu toate acestea, autoritatile publice care pot primi date cu caracter personal in cadrul unei anchete anume in conformitate cu legislatia Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective trebuie sa fie in conformitate cu normele aplicabile privind protectia datelor in conformitate cu scopurile procesarii.

Parte terta: persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

Consimtamant al persoanei vizate: orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

DPO: Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal (Data Protection Officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor GDPR.

GDPR (General Data Protection Regulation): Regulamentul (UE) nr. 679/2016 care reglementeaza protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

2 SCOPUL POLITICII DE CONFIDENTIALITATE Ne angajam sa respectam si sa protejam confidentialitatea datelor cu caracter personal ale Studenților nostri. Scopul acestei politici de confidentialitate este de a descrie modul in care MikaZen.ro colecteaza, utilizeaza, pastreaza si protejeaza datele dumneavoastra cu caracter personal .

In cadrul acestei politici de confidentialitate, mentiuni ca , se refera la
MikaZen.ro in calitate de operator de date cu caracter personal.

3 LA CE SE REFERA ACEASTA POLITICA DE CONFIDENTIALITATE Aceasta Politica de Confidentialitate face referire la datele pe care le colectam de la dumneavoastra atunci cand accesati si utilizati serviciile
MikaZen.ro in special acele date care pot fi folosite in scopul identificarii dumneavoastra (date cu caracter personal).